Free Litkoin dari Bang Niddum

SK Panitia dan Pengawas Ujian Madrasah 2016 (+ File Download)

Berikut contoh SK Panitia dan Pengawas Ujian Madrasah, donwload SK

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) MA’ARIF NU 2 CILONGOK
NOMOR : 014/MTs.Mrf.2/03.02/5/SK/III/2016
TENTANG :
SUSUNAN PANITIA DAN PENGAWAS
UJIAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Menimbang     : Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2015/2016 perlu ditetapkan adanya Kepanitiaan dan Pengawas.


Mengingat       :  1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989
                           2. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1990
                           3. Surat Keputusan Menpan Nomor : 26/Menpan/1989
                           4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 060/U/1993
                       
MEMUTUSKAN
Menetapkan   :
PERTAMA     : Susunan Panitia Pelaksana dan Pengawas Ujian Madrasah MTs. Ma’arif NU 2 Cilongok Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana dalam lampiran I surat keputusan ini.
KEDUA          :  Menugaskan setiap personal yang tercantum namanya dalam susunan Kepanitiaan dan Pengawas terlampir untuk melaksanakan tugas kegiatan Ujian Madrasah Tahun 2015/2016, dengan penuh tanggung jawab.
KETIGA         :  Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang ada.
KEEMPAT     :  Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
KELIMA        :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diadakannya pembubaran panitia.

                         Ditetapkan di  : Cilongok
                         Pada tanggal   : 14 Maret 2016
                         Kepala Madrasah,                         NADLIR, S.Pd.I.

Tembusan Yth. :
1.      Pengurus MTs. Ma’arif NU 2 Cilongok
2.      Yang bersangkutan

3.      Pertinggal

Subscribe to receive free email updates: